Plan projektu


Roadmapa Eco4Coin 2019-2022

 1. Narodziny Eco4Coin

  Alternative Text

 2. Start projektu - grudzień 2019

  Alternative Text

  Powołanie zespołu projektowego. Specyfikacja protokołu E4BC20 v1.1

 3. Testy, weryfikacja, modyfikacja - 2020

  Alternative Text

  Udostępnienie prototypu sieci oraz weryfikacja osiąganych parametrów. Testy bezpieczeństwa, wydajnościowe, funkcjonalne. Specyfikacja protokołu E4BC20 v2.0

 4. Określenie tożsamości sieci Eco4Coin

  Alternative Text

 5. Start sieci Eco4Coin

  Alternative Text

  Utworzony pierwszy blok w produkcyjnej sieci EC4Coin w oparciu o protokół E4BC20 v 2.X. Portfel Android. Otwarte API Integracyjne v1.1.

 6. E4BC20 v 3.0

  Alternative Text

  Możliwość wymiany EC4Coin na waluty fiducjarne (FIAT). Porfel IOS. Portfel sprzętowy
  API integracyjne 2.x

Start pierwszego bloku

Days
Hours
Minutes
Second